Planavimo dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2016 – 2018 – ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AITVARĖLIS“ 2016 M. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AITVARĖLIS“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ DIREKTORĖS AUŠROS JABLONSKIENĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
parsisiųsti Adobe .PDF formatu