Finansinių ataskaitų rinkiniai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITŲ RINKINYS parsisiusti-zip-formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITŲ RINKINYS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITŲ RINKINYS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2016 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2016 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2015 M. GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS