Istorija

1986 m. rugsėjo 1d. Klaipėdos mieste įsteigtas lopšelis – darželis Nr. 64. Įstaigai vadovauti paskirta vedėja Magiliona Kilpienė.
1992 m. rugsėjo 1d. lopšelis – darželis reorganizuojamas į pradinę mokyklą – darželį. Tuo metu veikė 8 pradinės klasės ir 6 darželio grupės.
1994 m. vasario 15 d. darželiui – mokyklai Nr. 64 suteiktas „Aitvarėlio“ vardas.
2001 m. rugsėjo 1 d. darželis – mokykla reorganizuojamas į lopšelį – darželį. Įstaigoje veikė 10 grupių.
2007 m. spalio 1 d. Klaipėdos lopšelio – darželio „Aitvarėlis“ direktore paskirta Aušra Jablonskienė.
2008 m.  įstaigoje atlikta renovacija.
2011 m. spalio mėn. įstaiga atšventė 25-erių metų Jubiliejų.
2014 m. Šiuo metu įstaigoje veikia 10 grupių: 2 – ankstyvojo amžiaus, 6 – ikimokyklinio ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės.Lopšelį – darželį lanko 205 vaikai. Dirba aukštos kvalifikacijos, pareigingi, atsakingi, kūrybiški 47 darbuotojai. Iš jų – 19 pedagogų. 9 pedagogai įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Įstaiga orientuojasi į saugios ir sveikos gyvensenos ugdymą.