Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje „Aitvarėlis“ dirba 47 darbuotojai. Iš jų 21 pedagogai, 24 – nepedagoginiai darbuotojai.
Įstaigai vadovauja direktorė Aušra Jablonskienė
Išsilavinimas – aukštasis, edukologijos magistras
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 34 m.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –
Vida Sabatauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 35 m.

kolektyvas

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Atliekamos funkcijos

 

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

 Kontaktai

Andžela Juodienė

logopedė

logopedija

aukštasis, 2010 m., Šiaulių universitetas, specialioji pedagogika (logopedija)

 andzela.juodiene@gmail.com

tel. nr. 846-322-440

Nideta  Skiudulaitė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1988 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 

Regina Kazilienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1986 m., ŠPI, ikimokyklinė   pedagogika ir psichologija

regina.kaziliene@gmail.com

mob. 867-068-868

Sigita  Kaučikienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis, 1981 m., Klaipėdos  pedagoginė mokykla, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

sigita.kaucikiene@gmail.com

mob. 860-285-468

 

Regina  Valauskienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1985 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

vailauskiener@gmail.com 

Zosė  Skunsmonienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1987 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

zose.skunsmoniene@inbox.lt

mob.  864-850-561

Birutė  Poškuvienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1978 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 mob. 867-068-868

Vilija  Minkevičienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1987 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 

Ilona  Mikniuvienė

neformaliojo švietimo mokytoja

kūno kultūra

aukštasis, 1988 m., KKI, kūno kultūra ir sportas

ilona.mikniuviene@gmail.com

tel. nr. 846-322-440

 

Virginija Vasiliauskienė

meninio ugdymo mokytoja

muzikinis ugdymas

aukštasis, 1979 m., Valstybinė konservatorija Klaipėdos kultūros fakultetas,  muzikos mokytoja

virginija.vasiliauskiene1 @gmail.com

 

tel. nr. 846-322-440

Romualda Kulevičienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinis ugdymas

aukštasis, 1992 m., KU, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

romualda.kuleviciene@gmail.com

mob.  860-486-101

Asta Baužienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1984 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 astabauziene10@gmail.com

mob. 860-834-644

Irina Dargienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis, 1990 m., Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla,   ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

irinadargiene17@gmail.com

mob. 860-834-644

 

Asta Jonaitienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1998 m., KU, liaudies muzikos specialybė

asta.jonaitiene@inbox.lt

mob. 860-101-137

 

Aušra Mačiulaitienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 2008 m.,  KU, vaikystės pedagogika

 mob. 860-486-101

Regina Kupetienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinis ugdymas

aukštasis, 1983 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

regina.kupetiene@gmail.com

Giedrė Petrošienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 2009 m., KU, vaikystės pedagogika

giedre.petrosiene@gmail.com

mob. 860-101-137

Vaida Gridiajevienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

profesinis bakalauras, 2011 m., Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

vaida.gridiajaviene@inbox.lt

 mob. 860-101-137

 Lina Martinavičienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

profesinis bakalauras, 2015 m., Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

lina.martinaviciene123@gmail.com

mob. 860-834-644

Loreta Petrylienė auklėtoja ikimokyklinis ugdymas aukštasis, 2002 m., KU, vaikystės pedagogika su papildoma dailės programa loreta.petryliene72@gmail.com

862-871-427

Jurgita Krivickienė auklėtoja ikimokyklinis ugdymas aukštasis, 1991 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija  

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos

Kontaktai

Regina Gužauskienė

direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

aukštesnysis

ūkinė veikla

tel. nr. 846-322-440

regina.guzauskiene@gmail.com

Liudmila Kaunienė

specialistė

aukštesnysis

finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

liudmila.kauniene@gmail.com

tel. nr. 846-322-440

Vaida Urbonienė

sekretorė

aukštasis

dokumentacija, archyvas

vaida.urboniene@inbox.lt

tel. nr. 846-322-440

Silvijana Paplauskienė

bendrosios praktikos slaugytoja

aukštesnysis

vaikų maitinimas, higiena

 silvijanapaplauskien@inbox.lt

tel. nr. 846-322 440

Irena Mockuvienė

sandėlininkė-patalynės prižiūrėtoja

profesinis

prekių užsakymas ir  išdavimas, apskaita sandėlyje

irena.mockuvienė@inbox.lt

tel. nr. 846-322-440

Tatjana Romanova

virėja

profesinis

maisto gamyba

tel. nr. 846-322-440

Danutė Utkevičienė

virėja

aukštasis

maisto gamyba

danute.utkeviciene@gmail.com

tel. nr. 846-322-440

Joana Buivickienė

virėja

profesinis

maisto gamyba

tel. nr. 846-322-440

Jurgita Alminienė

auklėtojos padėjėja

aukštasis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

 

Marytė Jurkienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

 

Sigita Kazlauskienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

sigitakazlauskiene1@gmail.com

mob. 860-285-468

Vaclava Bubliauskienė

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

 vaclavabubliasukiene@inbox.lt

860-486-101

Lionė Martinkienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

lione.martinkiene@gmail.com

860-341-368 

Renata Serapinaitė

auklėtojos padėjėja

aukštesnysis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

 renata.serapinmaite@gmail.com

mob. 860-357-481

Danė Kasputienė

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

dane.kasputiene@inbox.lt

mob. 867-068-868

Irena Latvėnienė auklėtojos padėjėja vidurinis švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese irenalatveniene2@gmail.com

mob. 860-101-137

Alma Boltrukevič

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

alma.boltrukevic@yahoo.com

862-352-959

Jolanta Chusainova

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

jolanta.chusainova@gmail.com

862-352-959

 

Alma Kaniavaitė auklėtojos padėjėja aukštasis švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese alma.kaniavaite@gmail.com

mob. 860-834-644

Dmitrij Babakinas

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

aukštesnysis

įvairūs darbai

tel. nr. 846-322-440

dimitrij.babakinas@inbox.lt

Stasys Gedrimas

kiemsargis

vidurinis

teritorijos tvarkymas ir priežiūra

stasys.gedrimas@inbox.lt

tel. nr. 846-322-440

Svetlana Kolomenskaja

valytoja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

tel. nr. 846-322-440

Arvydas Jurgelevičius

pagalbinis darbininkas

aukštasis

įvairūs darbai

tel. nr. 846-322-440

arvydas.jurgelevicius@sodra.lt

Algirdas Paulauskas pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas profesinis įvairūs darbai  tel. nr. 846-322-440

algirdas.paulauskas@inbox.lt