Vykdomi projektai

BENDRI PROJEKTAI
 • „Renku popieriaus lapelį, kad išsaugočiau medelį!“ – tęstinis makulatūrosrinkimo projektas
 • „Liežuviuko pasaka“ – tęstinis 3 m. vaikų artikuliacinio aparato ruošimas taisyklingam garsų tarimui
 • „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos plėtotės pagrindų formavimas“ – tęstinis kalbos  ugdymo projektas ankstyvojo amžiaus grupėse
 • „Pirštukų mankštelė“ – kalbos ir smulkiosios motorikos ugdymo projektas trimečių grupėse
 • „Pasimetusi skrybėlė“ – ilgalaikis projektas Teatro metams paminėti
 • „Aktyviai judu – geriau kalbu“ – ilgalaikis bendrosios motorikos lavinimo projektas žymių kalbos sutrikimų turintiems vaikams
 • „Paslaptingas medžių pasaulis“ – ekologinis projektas
 • „Sveikatos takeliu“ – sveikatingumo projektas, skirtas Vaikų sveikatos metams paminėti
 • „Susikaupkime ir uždekime Advento žvakelę“ – Adventinis projektas
 • „Kalėdinis miestas…“ – tradicinis Kalėdinis projektas
GRUPIŲ PROJEKTAI
 • „Jaučiu, liečiu, užuodžiu ir tiriu…“ – ilgalaikis projektas „Drugelių“ grupėje
 • „Aš noriu viską žinoti apie save“ – ilgalaikis  projektas „Kačiukų“ grupėje
 • „Noriu draugą turėti…“ – ilgalaikis projektas „Pelėdžiukų“ grupėje
 • „Aš ir tu – draugaukime kartu“ – jungtinis draugystės projektas „Saulučių“  ir „Boružėlių“ grupėse
 • „Mes žaidžiame…“ – ilgalaikis projektas „Bitučių“ grupėje
 • „Jau saulelė budina svietą…“ – ilgalaikis projektas „Saulučių“ grupėje
 • „Nušvito pavasario saulė meiliai…“ – projektas „Boružėlių“ grupėje
 • „Knyga – geriausias draugas“ – ilgalaikis projektas „Žvirbliukų“ grupėje
 • „Tu esi – ir man gera…“ – ilgalaikis projektas „Perliukų“ grupėje
 • „Vitaminų takeliu…“ – sveikatingumo projektas „Pelėdžiukų“ grupėje
 • „Rašau laiškelį“ – savaitinis projektas „Žvirbliukų“ grupėje
 • „Metų laikų spalvos“ – ilgalaikis grupės projektas „Drugelių“ grupėje