Mėnesio archyvas: spalio 2018

Tėvelių žiniai!

Su Vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio mėn. 11 d. įsakymu Nr. V-964 aktualia redakcija galima susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw

 

INFORMUOJAME, kad Klaipėdos lopšelį-darželį „Aitvarėlis“ kuruoja Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Monika Pranauskienė:

įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.

 

Kreiptis el. paštu – monika.klppt@gmail.com

Registruotis individualioms konsultacijoms Klaipėdos PPT telefono numeriais: 8 (46) 342253; 8 699 10201.