Diena: lapkričio 23, 2021

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS “DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS SUSTABDYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “AITVARĖLIS” parsisiųsti PDF formatu KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ LANKOMUMO APSKAITOS IR ĮSTAIGOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS parsiųsti MS Word formatu