„SKRUZDĖLIUKŲ” grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė.
Vaikų amžius 1-3 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Lina Martinavičienė ir Zosė Skunsmonienė

Auklėtojų padėjėja – Gražina Jonkienė

Skruzdėliukai nenusėdi
Jie nenori pailsėti.
Nesustoja pakely
Skruzdėlynas – netoli!

 

,,VARLIUKŲ”  grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė.
Vaikų amžius 2-3 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Nideta Skiudulaitė ir Elėnika Asadova

Auklėtojų padėjėja – Jurgita Alminienė

Mes varliukai,
Mes maži,
Šokinėjam mes visi.
Norime visur suspėti,
Į darželį atskubėti…

,,ŽIRNIUKŲ”  grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė.
Vaikų amžius 2-3 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Justė Gedminienė ir Sigita Kaučikienė

Auklėtojų padėjėja – Lionė Martinkienė

Dideliam žaliam namely
Daug žirniukų čia gyvena,
Čia jie žaidžia ir juokauja,
Nenurimsta, išdykauja.

,,PELĖDŽIUKŲ”  grupė

Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 4-5 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Regina Kazilienė ir Asta Jonaitienė

Auklėtojų padėjėja – Irena Latvėnienė


Pelėdžiukai
 mina kelią.
Į darželį, į darželį
Skubam, bėgam mes visi-
Bus dienelė mums smagi…

,,BITUČIŲ”  grupė

Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 4-5 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Asta Jonaitienė ir Asta Baužienė

Auklėtojų padėjėja – Danė Kasputienė


Bitės
 taiso sparnelius,
Lipdo vaško namelius,
Jie kvapnaus medaus pilni,
Bičių dovana – saldi!

,,SAULUČIŲ”  grupė

Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 5-6 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Birutė Poškuvienė ir Irina Dirškienė

Auklėtojų padėjėja – Renata Mikalajūnienė


Mane rytais 
saulutė kelia,
Paglosto veidelius,
Kad būčiau su draugais daržely
Aš linksmas ir žvalus.

,,BORUŽĖLIŲ”  grupė

Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 5-6 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Vilija Minkevičienė ir Zosė Skunsmonienė

Auklėtojų padėjėja – Vaclava Bubliauskienė


Bėk,
 boruže, delniuku!
Dar iškelt Tave galiu!
Bus saulutė dar arčiau,
Ten galėsi skrist greičiau…

,,PERLIUKŲ”  grupė

Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 3-4 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Regina Valauskienė ir Modesta Alsytė

Auklėtojų padėjėja – Ala Zolotova


Kaip gera augt mažuoju 
,,perliuku”,
Skrajot su aitvaru kartu.
Galiu čia žaist, svajot,
Dainuot “Geltoną laivą”
Ir būti tarp draugų…

,,DRUGELIŲ”  grupė

Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 3-4 m.
Vaikučius ugdo mokytojos
Jurgita Krivickienė ir Sigita Kaučikienė 

Auklėtojų padėjėja – Jolanta Chusainova

Vaikystė lyg margas drugelis
Plasnoja tarp pievos gėlių
Ir aš virš vaivorykštės tilto
Skrajoju linksmu drugeliu

,,KAČIUKŲ”  grupė

Priešmokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 6-7 m.
Vaikučius ugdo priešmokyklinio ugdymo mokytojos
Romualda Kulevičienė ir Loreta Petrylienė

Auklėtojų padėjėja – Alma Boltrukevič

Mes kačiukai, mes linksmučiai,
Drąsūs, smalsūs ir gudručiai.
Piešiam, skaitom ir skaičiuojam,
Daineles linksmas dainuojam.

,,ŽVIRBLIUKŲ”  grupė

Priešmokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 6-7 m.
Vaikučius ugdo priešmokyklinio ugdymo mokytojos
Alma Kaniavaitė-Kubilienė ir Birutė Poškuvienė

Auklėtojų padėjėja – Sigita Kazlauskienė

Žvirbliai tupi ant šakos
Ir nekraipo uodegos.
Mokosi raidelių, skaičių ir žodelių,
Piešia, žaidžia ir sportuoja,
Čik-čirik  gražiai dainuoja