KONKURSAI IR LAISVOS DARBO VIETOS

Skelbiamas konkursas Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti, 1 etatas. Pareigybės lygis – A2.

Skelbimo data: 2018-08-28 d.

Skelbimas galioja iki 2018-09-10 d.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos departamento valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS prašymų teikimo modulį).

Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas (PDF formatu pridedamas)