Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“, 190437513
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. balandžio 7 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m. 1 ketvirtis 2016 m.
1 Auklėtojas 16,00 683,00
2 Auklėtojo padėjėjas 14,00 397,00
3 Direktoriaus pavaduotoja 1,00 540,00
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 899,00
5 Direktorius 1,00 1027,00
6 Kiemsargis 1,00 380,00
7 Logopedas 1,00 608,00
8 Meninio ugdymo mokytojas 1,00 715,00
9 Neformaliojo švietimo mokytoja 1,00 694,00
10 Pagalbinis darbininkas 3,00 380,00
11 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,00 380,00
12 Patalynės prižiūrėtojas 1,00 380,00
13 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2,00 799,00
14 Sandėlininkas 1,00 401,00
15 Raštinės administratorė 1,00 395,00
16 Specialistas 1,00 496,00
17 Valytojas 1,00 380,00
18 Virėjas 4,00 390,00

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 2017 M. IV KETVIRTIS parsisiusti-pdf-formatu

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 2017 M. III KETVIRTIS  parsisiusti-ms-excel-formatu