Meniu Uždaryti

TEISĖS AKTAI

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo”  2020 m. liepos 30 d. Nr. T2-197

parsisiųsti MS Word formatu 

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS “DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-197 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2022 m. liepos 21 d. Nr. T2-191

parsisiųsti PDF formatu

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS NR. T2-176 “DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO ir JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Sprendimas parsisiųsti MS Word formatu

Priedas parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” 2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172

parsisiųsti MS Word formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo” 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-300

parsisiųsti MS Word formatu

 

 

Skip to content