Meniu Uždaryti

TEISĖS AKTAI

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2024 METAIS NUSTATYMO – patvirtinta Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Švietimo sk. vedėjo 2024-01-11 įsakymu Nr. ŠV1-9.

parsisiųsti PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“  2020 m. liepos 30 d. Nr. T2-197

parsisiųsti MS Word formatu 

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-197 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-352

parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO PAKEITIMO 2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-354

parsisiųsti PDF formatu

priedas parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-300

parsisiųsti MS Word formatu

 

 

Skip to content