TEISĖS AKTAI

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo”  2020 m. liepos 30 d. Nr. T2-197 

 parsisiųsti MS Word formatu 

parsisiųsti MS Word formatu

   

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” 2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172

parsisiųsti MS Word formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo” 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-300                                                                                                                                                 

parsisiųsti MS Word formatu