Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės (mokinių)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės