Nuotraukų galerija

Smagia pramoga “Drugelių” ir “Perliukų” grupių vaikučius pradžiugino Klaipėdos ledo ritulio mokykla. Treneris supažindino vaikus su šia sporto šaka, apranga, priemonėmis ir taisyklėmis. Treniruotės sukėlė daug džiugių emocijų ne tik berniukams, bet ir mergaitėms…

 

Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros, jis pradeda rudenį – dar žydintį,

bet jau susimąsčiusį ir stebuklingais saulėtų dienų voratinkliais pasidabinusį…

       Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir Žinių šventę.

       Mieli vaikučiai, patirkite pažinimo džiaugsmą!

       Mieli pedagogai, atiduokite vaikams visą savo išmintį, sielos gerumą,

veskite juos pažinimo keliu!

       Mieli tėveliai, pripildykite savo vaikų širdis meile, pasisemkite kantrybės,

supratimo ir ištvermės!

 

Vaikučiai, lankę logopedines pratybas, dalyvavo netaisyklingai tariamų garsų įveikimo šventėje “Šviesk kartu su Saulyte”.

Ir vėl darželio teritorija pražydo gėlėmis… Ir vaikučiai, ir suaugę aktyviai įsijungė į serenčių sodinimo akciją “Stiebias į saulę gėlės daigelis”.

Išleistuvių šventėje “Lik sveikas, Aitvarėli!” “Kačiukų” grupės vaikai suvaidino muzikinę pasaką “Debesėlis”, deklamavo eilėraščius, dainavo…

“Mes buvome Pelėdžiukų šeimynėlė!” – “Pelėdžiukų” grupės vaikai šventė Šeimos dieną ir atsisveikino su grupe.

Kiekvieną pavasarį vyksta tradicinė Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos ir sporto šventė prie jūros. Šiais metais šventėje “Draugystės krantas” dalyvavo “Bitučių” grupės vaikai.

Vykstant civilinės ir priešgaisrinės saugos pratyboms, visa įstaiga skubiai evakuavosi į kiemą, nes darželyje “kilo” gaisras. Kiek džiugių emocijų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems suteikė gaisrinė mašina, vandens čiurkšlės, gesintuvų putos!

Šiandien aktualiausia problema – platus gaminių iš plastiko vartojimas, kuris labai teršia mūsų aplinką. Būtina skiepyti vaikams suvokimą, kaip svarbu rūpintis aplinka, saugoti jūros gyventojus. “Drugelių” ir “Žvirbliukų” grupių ugdytiniai, paskatinti mokytojų Giedrės, Sigitos ir Linos, šiais metais vykdo tarptautinį eTwinning projektą “Tausojame savo šalį”. Rūpestis aplinka ir gamta prasideda nuo mūsų pačių, todėl vaikai su noru vyko į pajūrį, rinko šiukšles. Po sunkaus darbo atsigaivino, užkando, pramogavo…

“Būti kartu su silpnesniu ir stokojančiu sveikatos įpareigoja žmogiškumas” – Brolis Benediktas.

Džiaugiamės, kad gyvename Klaipėdoje – Vilties mieste, kuriame atsiranda vis daugiau žmonių, įžiebiančių savo vilties švyturius. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojos Giedrės Petrošienės iniciatyva “Žvirbliukų” grupės komanda – vaikai su savo broliais, sesėmis ir tėveliais dalyvavo 11 -ame “Vilties bėgime”, kuriame patyrė daug emocijų ir pasididžiavimo savo pasiryžimu…

 

Mūsų vaikai – tai mūsų planetos ateitis ir likimas. Svarbu mokyti juos mylėti žemę, saulę, medžius, gėles ir visa tai įdėti į vaiko gamtos pažinimo kuprinę, kad jis galėtų ne tik džiaugtis, bet ir saugoti tai, ką sukūrė gamta… Saulėtą penktadienio vakarą Aitvarėlio bendruomenė susirinko į šventę “Auginu su meile…”. Jos metu padėkojo Žemei už jos grožį ir teikiamas gėrybes, įkūrė eksperimentinį daržą ir linksmai leido laiką kūrybinėse erdvėse – pūtė burbulus, tapė, piešė, lipdė, lankstė kepures, piešė ant veidukų, sportavo, fotografavosi ir vaišinosi…

Aitvarėlio komanda tapo “Lietuvos mažųjų žaidynių – 19” finalininkais ir dalyvavo baigiamąjame finaliniame festivalyje Palangoje!

 

“Tau, mamyte, visos gėlės ir vaikučių šypsenėlės!”. Gegužės mėnesį švenčiamos gražiausios pavasario šventės – Motinos diena ir Šeimos šventė. Pačius gražiausius žodžius, daineles, vaidinimus, eilėraščius, šokius vaikučiai skyrė savo mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams…

“Bitučių” grupės vaikų vaidinimas “Voras ir musės” buvo išrinktas pačiu gražiausiu, todėl atstovavo darželį respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalyje “Vaidinimų kraitelė – 2019”.

“Skrido šarka pas vaikus ir skaičiavo margučius!” Taip vadinosi renginys, skirtas vaikų Velykėlėms, tačiau šarkos ne tik skaičiavo margučius, bet surado juos paslėptus ir sulesė! Vaikams buvo daug juoko ir džiugių emocijų…

 

Mūsų įstaiga šiais metais įsijungė į tarptautinį projektą “Mūsų namai – dorybių žemė” ir sėkmingai įgyvendino visus etapus.

I etapas  – kūrybinės dirbtuvės “Žemė – meilės planeta”. Vaikai piešė, kartu su tėveliais gamino baltas gėles, dalijosi mintimis apie žemę. Vaikų mintys

II etapas Žemės valanda”. Grupėse prie žvakių švieselių pedagogai kartu su vaikais kalbėjosi kaip galime visi prisidėti prie Žemės išsaugojimo, jos puoselėjimo. Kvietėme visus įstaigos bendruomenės narius dalyvauti Žemės valandoje, išjungiant šviesas savo namuose vienai valandai.

III etapas Šokis Žemei. Balandžio 18 d. visa įstaiga pražydo baltomis gėlėmis, bendruomenė apsirengė baltai ir užgniaužusi kvapą stebėjo baltą šokį Žemei…

Šokis Žemei: https://www.youtube.com/watch?v=3lYR9NA9C90

 

Šiais metais teatrinio ugdymo kūrybinė grupė pakvietė visą darželio bendruomenę į tradicinę teatro savaitę “Aš paseksiu pasakėlę – paklausykite visi! Vaikučiai žaidė teatrinius žaidimus, vaidino, stebėjo draugų spektakliukus. Buvo labai smagu…

 

Už puikiai įgyvendintą, visus tarptautinius reikalavimus atitikusį eTwinning projektą, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Petrošienė ir “Žvirbliukų” grupės ugdytiniai apdovanoti tarptautiniu kokybės ženkleliu!

Mūsų komanda 2019 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto “Lietuvos mažųjų žaidynės” II – ojo etapo laureatė!

Šiais metais įstaigoje įgyvendinamas ilgalaikis rūšiavimo kultūros projektas “Aš mokausi rūšiuoti”. Vaikučiai susidomėję dalyvavo ekovalandėlėje – pažintinio filmuko apie atliekų rūšiavimą demonstravime. Po to įgytas žinias įtvirtino praktiškai.

“Žvirbliukų” grupės ugdytiniai įsijungė į sąmoningumo didinimo mėnesio “Be patyčių” veiklas. Viena iš jų – susitikimas su Prano Mašioto mokiniais “Draugauju Aš – draugauji Tu”, kurios metu susipažino, žaidė įvairius žaidimus, mokėsi atpažinti jausmus, juos įvardinti, spręsti iškilusias problemas, ieškoti išeičių. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų.

Džiaugiamės, kad mergaičių ansamblis, kurį paruošė meninio ugdymo mokytoja Virginija Vasiliauskienė puikiai pasirodė tradiciniame Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame renginyje “Vaikų muzikinės išdaigos”, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.

Džiaugiamės įvykusiu ir labai patikusiu vaikams tarptautiniu eTwinning projektu “Mūsų augintiniai”.   Projekto metu sukurta mokytojos ir vaikų e.knygutė – https://www.storyjumper.com/book/index/63216265/M%C5%AAS%C5%B2-AUGINTINIAIOUR-PETS#page/1

Viso projekto aprašas ir partnerių veiklas galite pamatyti eTwinning tinklapyje: https://live.etwinning.net/projects/project/172466. O nuoširdžius vaikų atsiliepimus apie patikusį projektą galima išgirsti paspaudus šią nuorodąhttps://www.youtube.com/watch?v=BCMZF_bj9JO&t=6s&fbclid=lwAR0Fc1Ny4h3aU3paHAlyqnLPIOol1D6fEVzMa3sNjKT6oQQHxZuPJSQOSO4

2019 metai paskelbti Žemaitijos metais. Socialiniai partneriai pakvietė mus į edukacinį renginį “Ką paliko senoliai kaip kraitį, plaka man krūtinėj lyg šiol”. Jame “Žvirbliukų” grupės mergaitės pristatė kailiadirbystės amatą.

Jau kelinti metai iš eilės dalyvaujame Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo mokytojų ilgalaikiame projekte “Susipažinkime su sporto šakomis”. Šiais metais vykome į Vlado Knašiaus krepšinio mokyklą ir susipažinome su krepšinio sporto šaka.

Grįžta paukščiai į namus, Grįžta iš visų šalių… “Aitvarėlio” vaikučiai sveikino sugrįžtančius paukštelius ir dalyvavo šventėje “Po paukščio sparnu”. Už tai, kad vaikučiai juos žiemą globojo, paukšteliai apdalino dovanomis…

 

“Kanapinis skuba bėga, veja jis iš kiemo žiemą!” – taip vadinosi Užgavėnių šventė. Vaikučiai pasipuošę kaukėmis ir riestainių karoliais linksmai išvijo žiemą iš “Aitvarėlio” kiemo…

“Mūsų Lietuvėlėj sukas malūnėliai” – Lietuvos Gimtadienį “Aitvarėlio” vaikučiai šventė Sąjūdžio parke. Meilę Lietuvai jie išreiškė gamindami malūnėlius, iš kurių prie Sąjūdžio paminklo sudėjo trispalvę.

 

“Kelkis, meška, iš miegų!” – taip vaikučiai žadino mešką per pusiaužiemį. Po to papuošė jos olą, kad meškutei apsivertus ant kito šono, būtų linksmiau laukti pavasario!

“Drugelių” grupės vaikučiai dalyvavo nuotaikingame Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo “Draugystė” organizuotame renginyje “Besmegenių alėja”.

Į Klaipėdos “Pojūčių pasaulį” vyko “Žvirbliukų” grupės ugdytiniai. Juos labai sudomino spalvų terapija…

 

“Žvirbliukų” grupės ugdytiniai su tėveliais surengė kūrybinį Advento vakarą “Raidžių ir skaičių apsuptyje”.

Adventas – tai metas, kai širdį užplūsta gerumas ir norisi juo dalintis su kitais… “Drugelių” grupėje vyko Adventinis kūrybinis vakaras “Atverkime Gerumui duris”.

Kai prasideda žiema “Aitvarėlio” vaikučiai skuba globoti paukštelius. “Už tą vieną trupinėlį – tau čiulbėsiu vasarėlę!” – taip vadinosi paukštelių globojimo akcija šiais metais.

“Pelėdžiukų” grupės vaikučiai su tėveliais vyko į Veiviržėnų amatų centrą ir patys kepė bandeles, žaidė žaidimus ir vaišinosi karštomis bandelėmis…

“Bitučių” grupės ugdytinių ir jų tėvelių edukacinė išvyka į Veiviržėnų amatų centrą. Edukacinis renginys “Molio Motiejukas” visiems suteikė daug džiugių akimirkų!