Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje “Aitvarėlis” dirba 49 darbuotojai.

Iš jų 21 pedagogas, 26 – nepedagoginiai darbuotojai.

Įstaigai vadovauja direktorė Aušra Jablonskienė

Išsilavinimas – aukštasis, edukologijos magistras                                 
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 36 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –

Vida Sabatauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 37 m.

2018-2019 MOKSLO METŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

atsisiusti-pdf-formatu_pedagogu-sarasas

2018-2019 MOKSLO METŲ NEPEDAGOGINIO PERSONALO SĄRAŠAS

atsisiusti-pdf-formatu_nepedagoginio-personalo-sarasas