Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje “Aitvarėlis” dirba 49 darbuotojai.

Iš jų 21 pedagogas, 26 – nepedagoginiai darbuotojai.

Įstaigai vadovauja direktorė Aušra Jablonskienė

Išsilavinimas – aukštasis, edukologijos magistras                                 
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 37 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –

Vida Sabatauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 38 m.

2019-2020 MOKSLO METŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS


parsisiųsti MS Word formatu

2019-2020 MOKSLO METŲ NEPEDAGOGINIO PERSONALO SĄRAŠAS

 parsisiųsti MS Word formatu