Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje “Aitvarėlis” dirba 49 darbuotojai. Iš jų 21 pedagogai, 26 – nepedagoginiai darbuotojai.
Įstaigai vadovauja direktorė Aušra Jablonskienė
Išsilavinimas – aukštasis, edukologijos magistras                                 kolektyvas
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 36 m.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –
Vida Sabatauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 37 m.

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Atliekamos funkcijos

 

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Andžela Juodienė

logopedė

logopedija

aukštasis, 2010 m., Šiaulių universitetas, specialioji pedagogika (logopedija)

Nideta  Skiudulaitė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1988 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Regina Kazilienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1986 m., ŠPI, ikimokyklinė   pedagogika ir psichologija

Sigita  Kaučikienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis, 1981 m., Klaipėdos  pedagoginė mokykla, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Regina  Valauskienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1985 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Zosė  Skunsmonienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1987 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Birutė  Poškuvienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1978 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vilija  Minkevičienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1987 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ilona  Mikniuvienė

neformaliojo švietimo mokytoja

neformalus vaikų švietimas

aukštasis, 1988 m., KKI, kūno kultūra ir sportas

Virginija Vasiliauskienė

meninio ugdymo mokytoja

muzikinis ugdymas

aukštasis, 1979 m., Valstybinė konservatorija Klaipėdos kultūros fakultetas,  muzikos mokytoja

Romualda Kulevičienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinis ugdymas

aukštasis, 1992 m., KU, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Asta Baužienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1984 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Irina Dargienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis, 1990 m., Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla,   ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Asta Jonaitienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 1998 m., KU, liaudies muzikos specialybė

Regina Kupetienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinis ugdymas

aukštasis, 1983 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Giedrė Petrošienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštasis, 2009 m., KU, vaikystės pedagogika

Vaida Gridiajevienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

profesinis bakalauras, 2011 m., Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

 Lina Martinavičienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

profesinis bakalauras, 2015 m., Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Loreta Petrylienė auklėtoja priešmokyklinis

 ugdymas

neformalus vaikų švietimas

aukštasis, 2002 m., KU, vaikystės pedagogika su papildoma dailės programa
Jurgita Krivickienė auklėtoja ikimokyklinis ugdymas aukštasis, 1991 m., ŠPI, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija
Alma Kaniavaitė auklėtoja ikimokyklinis ugdymas  profesinis bakalauras, 2011 m., Klaipėdos valstybinė kolegija, socialinė pedagogika

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos

Regina Gužauskienė

direktoriaus pavaduotoja 

aukštesnysis

ūkinė veikla

Liudmila Kaunienė

specialistė

aukštesnysis

finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

Silvija Dilbienė

raštinės administratorė

aukštasis

dokumentacija, archyvas

Irena Mockuvienė

sandėlininkė-patalynės prižiūrėtoja

profesinis

prekių užsakymas ir  išdavimas, apskaita sandėlyje

Tatjana Romanova

virėja

profesinis

maisto gamyba

Danutė Utkevičienė

virėja

aukštasis

maisto gamyba

Joana Buivickienė

virėja

profesinis

maisto gamyba

Tatjana Pilipova

pagalbinė darbininkė

aukštesnysis

švaros ir tvarkos palaikymas virtuvėje, pirminis daržovių apdorojimas

Jurgita Alminienė

auklėtojos padėjėja

aukštasis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Marytė Jurkienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Sigita Kazlauskienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Vaclava Bubliauskienė

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Lionė Martinkienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Renata Serapinaitė

auklėtojos padėjėja

aukštesnysis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Danė Kasputienė

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Irena Latvėnienė auklėtojos padėjėja vidurinis švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Alma Boltrukevič

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Jolanta Chusainova

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Danutė Navickaitė auklėtojos padėjėja aukštesnysis švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
Ala Zolotova auklėtojos padėjėja aukštesnysis švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
Renata Mikalajūnienė auklėtojos padėjėja profesinis švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

Dmitrij Babakinas

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

aukštesnysis

įvairūs darbai

Stasys Gedrimas

kiemsargis

vidurinis

teritorijos tvarkymas ir priežiūra

Svetlana Kolomenskaja

valytoja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

Arvydas Jurgelevičius

pagalbinis darbininkas

aukštasis

įvairūs darbai

Algirdas Paulauskas pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas profesinis įvairūs darbai