Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje “Aitvarėlis” dirba 52 darbuotojai.

Iš jų 25 pedagogai, 2 vadovai, 25 – nepedagoginiai darbuotojai.