Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje “Aitvarėlis” dirba 50 darbuotojų.

Iš jų 21 pedagogas, 27 – nepedagoginiai darbuotojai.