Lopšelyje-darželyje “Aitvarėlis” dirba 48 darbuotojai.

Iš jų 21 pedagogas, 25 – nepedagoginiai darbuotojai.

Įstaigai vadovauja direktorė Aušra Jablonskienė

Išsilavinimas – aukštasis, edukologijos magistras                                 
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 38 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –

Vida Sabatauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 39 m.