Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje ,,Aitvarėlis” kuriami humaniški ir demokratiški ugdytojų ir ugdytinių santykiai. Siekiama sukurti sveiką ir saugią aplinką, formuojamas pozityvus požiūris į sveiką gyvenseną.
TEIKIAMOS PASLAUGOS
Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:
 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.
 • Paslauga teikiama nemokamai.
Neformaliojo švietimo mokytojo (pedagogo) teikiama pagalba ir funkcijos:
 • kūno kultūros užsiėmimų, judriųjų žaidimų organizavimas;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos prevencija;
 • sveikatos valandėlių organizavimas;
 • sporto švenčių, pramogų organizavimas;
 • pedagogų ir tėvų švietimas sveikos gyvensenos klausimais.
 • Pagalba teikiama nemokamai.
PAPILDOMOS  PASLAUGOS
Keramikos mokyklėlė: 4-7 m. amžiaus vaikams. Pamokėlės vyksta kiekvieną penktadienį.
Paslauga mokama.
Sportinių-pramoginių šokių užsiėmimai: 3-7 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais, ketvirtadieniais.
Paslauga mokama.
Krepšinio treniruotės: 5-7 m. amžiaus vaikams. Treniruotės vyksta pirmadieniais, trečiadieniais.
Paslauga mokama.
Teatro užsiėmimai: 3-7 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vykta pirmadieniais, trečiadieniais.
Paslauga mokama.