Grupių projektai

VYKDOMI GRUPIŲ PROJEKTAI 2019 M.

 1. „Žengiu žingsnelį – tariu žodelį“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Žirniukų“ grupėje.
 2. „Aš kalbu – kalbėk ir tu“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Skruzdėliukų“ grupėje.
 3. „Pirštelius mankštinu – gražiai kalbu“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Varliukų“ grupėje.
 4. „Verski knygelę lapą po lapo“ – kalbos ugdymo projektas „Saulučių“ grupėje.
 5. „Mano vaikystės knyga“ – projektas „Pelėdžiukų“ grupėje.
 6. „Ieškome Rudenėlio spalvų“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Pelėdžiukų“ grupėje.
 7. „Gera žodelis man į širdelę…“ – socialinio ir emocinio ugdymo projektas „Perliukų“ grupėje.
 8. „Naujoji mano draugė Boružė“ – socialinio ir emocinio ugdymo projektas „Boružėlių“ grupėje.
 9. „Žaidžiame meną“ – kūrybiškumo ugdymo projektas „Drugelių“ grupėje.
 10. „Rudenėlio takučiu aš keliauju pamažu“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Boružėlių“ grupėje.
 11. „Ieškome Rudenėlio spalvų“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Pelėdžiukų“ grupėje.
 12. „Noriu būti aš saugus“ – saugaus eismo ir elgesio ugdymo projektas „Kačiukų“ grupėje.

VYKDOMI GRUPIŲ PROJEKTAI 2018 M.

 1. „Aš noriu gražiai kalbėti“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Žirniukų“ grupėje.
 2. „Noriu kalbėti gražia lietuviška kalba“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Varliukų“ grupėje.
 3. „Keliaujame į gražią kalbą“ – kalbos ugdymo projektas „Boružėlių“ grupėje.
 4. „Pavasario laiškas“ – ekologinio ugdymo projektas „Saulučių“ grupėje.
 5. „Namai, namučiai“ – geometrinių formų ir spalvų įtvirtinimo projektas „Pelėdžiukų“ grupėje.
 6. „Pažink save“ – pažinimo projektas priešmokyklinio ugdymo grupėje „Kačiukai“.
 7. „Pačiauškėkim – pakalbėkim“ – kalbos sutrikimų šalinimo projektas „Perliukų“ grupėje.
 8. „Pasakų pasaulyje“ – kalbos ugdymo projektas „Bitučių“ grupėje.
 9. „Mano rankelėm pasodinta, mano rankelėm užauginta“ – ekologinio ugdymo projektas „Drugelių“ grupėje.
 10. „Gražūs mano rūbeliai“ – savarankiškumo ir tvarkingumo įgūdžių ugdymo projektas „Saulučių“ grupėje.
 11. „Duonutė – pyragų močiutė“ – projektas „Pelėdžiukų“ grupėje.
 12. „Aš noriu pažinti save“ – pažinimo projektas „Bitučių“ grupėje.
 13. „Man patinka tyrinėti“ – bandymų ir eksperimentų projektas „Perliukų“ grupėje.