Planavimo dokumentai


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 2019-2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 2018 M. VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DIREKTORĖS AUŠROS JABLONSKIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2018 METŲ