KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DIREKTORĖS AUŠROS JABLONSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 2019-2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS