Veiklos planavimo dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” MĖNESIO PLANAI:

2021 m. sausio mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. vasario mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. kovo mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. spalio mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 2022-2024-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 2021 M. VEIKLOS PLANAS

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DIREKTORĖS AUŠROS JABLONSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA (2021 M.)

parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DIREKTORĖS AUŠROS JABLONSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA (2020 M.)

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DIREKTORĖS AUŠROS JABLONSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA (2019 M.)

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS