Vykdomi projektai

BENDRI PROJEKTAI
 • “Renku popieriaus lapelį, kad išsaugočiau medelį!” – tęstinis makulatūros rinkimo projektas
 • “Liežuviuko pasaka” – tęstinis 3 m. vaikų artikuliacinio aparato ruošimas taisyklingam garsų tarimui
 • “Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos plėtotės pagrindų formavimas” – tęstinis kalbos  ugdymo projektas ankstyvojo amžiaus grupėse
 • “Pirštukų mankštelė” – kalbos ir smulkiosios motorikos ugdymo projektas trimečių grupėse
 • “Pasimetusi skrybėlė” – ilgalaikis projektas Teatro metams paminėti
 • “Aktyviai judu – geriau kalbu” – ilgalaikis bendrosios motorikos lavinimo projektas žymių kalbos sutrikimų turintiems vaikams
 • “Paslaptingas medžių pasaulis” – ekologinis projektas
 • “Sveikatos takeliu” – sveikatingumo projektas, skirtas Vaikų sveikatos metams paminėti
 • “Susikaupkime ir uždekime Advento žvakelę” – Adventinis projektas
 • “Kalėdinis miestas…” – tradicinis Kalėdinis projektas
GRUPIŲ PROJEKTAI
 • “Jaučiu, liečiu, užuodžiu ir tiriu…” – ilgalaikis projektas “Drugelių” grupėje
 • “Aš noriu viską žinoti apie save” – ilgalaikis  projektas “Kačiukų” grupėje
 • “Noriu draugą turėti…” – ilgalaikis projektas “Pelėdžiukų” grupėje
 • “Aš ir tu – draugaukime kartu” – jungtinis draugystės projektas “Saulučių”  ir “Boružėlių” grupėse
 • “Mes žaidžiame…” – ilgalaikis projektas “Bitučių” grupėje
 • “Jau saulelė budina svietą…” – ilgalaikis projektas “Saulučių” grupėje
 • “Nušvito pavasario saulė meiliai…” – projektas “Boružėlių” grupėje
 • “Knyga – geriausias draugas” – ilgalaikis projektas “Žvirbliukų” grupėje
 • “Tu esi – ir man gera…” – ilgalaikis projektas “Perliukų” grupėje
 • “Vitaminų takeliu…” – sveikatingumo projektas “Pelėdžiukų” grupėje
 • “Rašau laiškelį” – savaitinis projektas “Žvirbliukų” grupėje
 • “Metų laikų spalvos” – ilgalaikis grupės projektas “Drugelių” grupėje