Vykdomos programos

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA “MAŽAIS ŽINGSNELIAIS Į SVEIKATOS ŠALĮ”

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

FIZINIO AKTYVUMO OPTIMIZAVIMO PROGRAMA

atsisiusti-adobe-pdf-formatu

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

atsisiusti-adobe-pdf-formatu

SAUGIOS IR SVEIKOS GYVENSENOS PROGRAMA

atsisiusti-adobe-pdf-formatu