Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI, 2017 M.

Parsisiųsti MS exel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI, 2016 M.

parsisiųsti ZIP formatu parsisiųsti MS Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 2015 M.

parsisiųsti MS Word formatu

2014 M. AT-6 FORMA (METINĖ ATASKAITA)

parsisiųsti MS Word formatu