GRUPĖS

„SKRUZDĖLIUKŲ“ grupė
Ankstyvojo amžiaus grupė.
Vaikų amžius 1-3 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Lina Martinavičienė ir Asta Baužienė
Auklėtojų padėjėja – Alma Kaniavaitė
Skruzdėliukai nenusėdi
Jie nenori pailsėti.
Nesustoja pakely
Skruzdėlynas – netoli!
,,VARLIUKŲ“  grupė
Ankstyvojo amžiaus grupė.
Vaikų amžius 1-3 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Regina Valauskienė ir Nideta Skiudulaitė
Auklėtojų padėjėja – Alma Boltrukevič
Mes varliukai,
Mes maži,
Šokinėjam mes visi.
Norime visur suspėti,
Į darželį atskubėti…
skruzdėliukai

varliukai

,,ŽIRNIUKŲ“  grupė
Ankstyvojo amžiaus grupė.
Vaikų amžius 1-3 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Sigita Kaučikienė ir Nideta Skiudulaitė
Auklėtojų padėjėja – Sigita Kazlauskienė
Dideliam žaliam namely
Daug žirniukų čia gyvena,
Čia jie žaidžia ir juokauja,
Nenurimsta, išdykauja.
žirniukai
,,PELĖDŽIUKŲ“  grupė
Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 3-4 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Zosė Skunsmonienė ir Jurgita Krivickienė
Auklėtojų padėjėja – Jurgita Alminienė
Į darželį, į darželį
Pelėdžiukai mina kelią.
Skubam, bėgam mes visi-
Bus dienelė mums smagi…
pelėdžiukai
,,BITUČIŲ“  grupė
Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 3-4 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Vaida Gridiajevienė ir Asta Jonaitienė
Auklėtojų padėjėja – Renata Serapinaitė
Bitės taiso sparnelius,
Lipdo vaško namelius,
Jie kvapnaus medaus pilni,
Bičių dovana – saldi!
bitutės
,,SAULUČIŲ“  grupė
Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 4-5 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Asta Baužienė ir Irina Dargienė
Auklėtojų padėjėja – Lionė Martinkienė
Mane rytais saulutė kelia,
Paglosto veidelius,
Kad būčiau su draugais daržely
Aš linksmas ir žvalus.
saulutės
,,BORUŽĖLIŲ“  grupė
Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 4-5 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Aušra Mačiulaitienė ir Giedrė Petrošienė
Auklėtojų padėjėja – Irena Latvėnienė
Bėk, boruže, delniuku!
Dar iškelt Tave galiu!
Bus saulutė dar arčiau,
Ten galėsi skrist greičiau…
boružėlės
,,PERLIUKŲ“  grupė
Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 5-6 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Vilija Minkevičienė ir Jurgita Krivickienė
Auklėtojų padėjėja – Jolanta Chusainova
Kaip gera augt mažuoju ,,perliuku“,
Skrajot su aitvaru kartu.
Galiu čia žaist, svajot,
Dainuot „Geltoną laivą“
Ir būti tarp draugų…
perliukai
,,DRUGELIŲ“  grupė
Ikimokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 5-6 m.
Vaikučius ugdo auklėtojos Regina Kazilienė ir Birutė Poškuvienė
Auklėtojų padėjėja – Danė Kasputienė
Vaikystė lyg margas drugelis
Plasnoja tarp pievos gėlių
Ir aš virš vaivorykštės tilto
Skrajoju linksmu drugeliu
drugeliai
,,KAČIUKŲ“  grupė
Priešmokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 6-7 m.
Vaikučius ugdo priešmokyklinio  ugdymo pedagogė Romualda Kulevičienė ir auklėtoja Birutė Poškuvienė
Auklėtojų padėjėja – Vaclava Bubliauskienė
Mes kačiukai, mes linksmučiai,
Drąsūs, smalsūs ir gudručiai.
Piešiam, skaitom ir skaičiuojam,
Daineles linksmas dainuojam.
kačiukai
,,ŽVIRBLIUKŲ“  grupė
Priešmokyklinio amžiaus grupė.
Vaikų amžius 6-7 m.
Vaikučius ugdo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Kupetienė ir auklėtoja Loreta Petrylienė
Auklėtojų padėjėja – Marytė Jurkienė
Žvirbliai tupi ant šakos
Ir nekraipo uodegos.
Mokosi raidelių, skaičių ir žodelių,
Piešia, žaidžia ir sportuoja,
Čik-čirik  gražiai dainuoja
žvirbliukai