Renginių planas

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. VASARIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Žaiskime ir muzikuokime kartu“ – atvira muzikinė veikla Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodiniame susirinkime „Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupių

ugdytiniai

V. Vasiliauskienė 6 d.
2. „Lietuvą labai myliu!“ – vaikų kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Visą mėnesį
3. „Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai“ – pramoga Vasario 16 – ąjai Sąjūdžio parke Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės V. Vasiliauskienė 15 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Neš pelytė saldų miegą“ – dalyvavimas respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
2. „Sniego fantazijos“ – dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės – pažintinės veiklos lauke projekte „Drugelių“ grupės

ugdytiniai

L. Martinavičienė Vasaris
3. „Ginti, saugoti, padėti“ – dalyvavimas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato piešinių konkurse „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
4. „Geras žodelis man į širdelę“ – socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo projektas „Perliukų“ grupė R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

Vasaris –balandis
5. „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“ –respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Žvirbliukų“, „Kačiukų“ grupių

ugdytiniai

G. Petrošienė,

R. Kulevičienė

Vasaris
6. „Savaitė be žaislų“ – dalyvavimas tarptautinio „eTwinning“ projekto veikloje „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
7. „Aš kalbu – kalbėk ir tu“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Skruzdėliukų“ gr.

ugdytiniai

R. Kazilienė

A. Kaniavaitė –Kubilienė,

Vasaris –balandis
8. „Mums patinka žemėlapiai!“ – dalyvavimas tarptautiniame B. Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse  „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
9. „Atvirukas Lietuvai 2019“ – dalyvavimas tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Saulučių“ grupės

ugdytiniai

I. Dargienė Vasaris
10. „Peizažas – Lietuvos spalvos“ – dalyvavimas nacionaliniame vaikų ir moksleivių konkurse  „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
11. „Aš noriu būti saugus“ – saugaus elgesio ir eismo įgūdžių ugdymo projektas „Kačiukų“ grupės

ugdytiniai

R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

Vasaris – gegužė
12. „Pirštelius mankštinu – gražiai kalbu“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Varliukų“ grupės

ugdytiniai

J. Krivickienė,

R. Kupetienė

Vasaris – gegužė

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. SAUSIO MĖNESIUI

 

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Tyliai grožisi žiema piešinėlių paroda“ – vaikų kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Visą mėnesį
2. Tarptautinio „eTwinning“ projekto „Mano augintiniai“ įgyvendinimo patirtis

„Žvirbliukų“ grupėje

Stendinis pranešimas Giedrė Petrošienė 21-31 d.
3. „Aš globoju žvėrelius žiemą“ – išvyka į Girulių mišką Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė
4. „Besmegenių alėja“ – dalyvavimas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ organizuojamame renginyje 22 d.
5. „Kelkis, meška, iš miegų“ – pusiaužiemio šventė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 25 d.
6. „Žiemos pasakos“ – sportinė pramoga Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Ilona Mikniuvienė 29 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Žengiu žingsnelį – tariu žodelį“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Žirniukų“ gr. Asta Baužienė,

Asta Jonaitienė

Sausis –gegužė
2. „Mano naujoji draugė Boružė“ – socialinio ir emocinio ugdymo projektas „Boružėlių“ gr. ugdytiniai su tėveliais Vilija Minkevičienė,

Regina Kazilienė

Sausis –gegužė