Renginių planas

 

RENGINIŲ PLANAS 2020 M. VASARIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

 
BENDRI RENGINIAI  
1. „Nupieškime Valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėda“ – piešinių konkursas Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Sabatauskienė,

grupių mokytojos

Vasaris  
2. „Judėjimo džiaugsmas“ – tęstinis ilgalaikis projektas sportiškiems ir fiziškai aktyviems vaikams Sportiškai ir fiziškai aktyvių ugdytinių komanda I. Mikniuvienė Vasaris – gegužė  
3. Stendinis pranešimas įstaigos bendruomenei „Kūrybinių žaidimų popietės „Trumpi žaidimai“ įgyvendinimo akimirkos“ „Saulučių“ grupės ugdytiniai I. Dirškienė 3 – 7 d.  
4. „Aš, vaikas, mylintis Lietuvą“ – vaikų kūrybinių darbų paroda, skirta Vasario 16-ąjai ir Kovo 11-ąjai Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Vasaris – kovas  
5. „Mes sportuojame su šeima“ – sportinė pramoga su „Kačiukų“ ir „Žvirbliukų“ grupių ugdytiniais ir jų šeimos nariais (eTwinning projekto „Mano šeima ir aš“ veikla) Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėvai Priešmokyklinio ugdymo mokytojos,

I. Mikniuvienė

11 d.  
6. „Vaikų mintys apie Lietuvą“ – vaikų minčių lietus (stendas) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Vasaris – kovas  
7. „Senelio pasakaitės“ – lėlių spektaklis Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Vitražinių lėlių teatras 13 d.  
8. „Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti“ – šventinis renginys Vasario 16-ąjai su Lietuvos kariuomenės motorizuotąja pėstininkų brigada „Žemaitija“ Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Sabatauskienė,

V. Vasiliauskienė

14 d.  
9. „Medelį myliu – širdelę skiriu“ – medžių puošimo akcija vaikų ir tėvelių pagamintomis širdelėmis, skirta Vasario 16-ąjai Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėveliai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė 14 d.  
10. „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas „Drugelių“, „Perliukų“, „Žvirbliukų“,  „Kačiukų“ grupių ugdytiniai I. Mikniuvienė

 

18 d.  
11. „Saule, saule eikš pas mus, šildyk žemę ir vaikus!“ – Užgavėnės Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 25 d.  
GRUPIŲ RENGINIAI  
1. „Vėl plazda trispalvės“ – dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žirniukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais M. Alsytė,

R. Valauskienė

 Vasaris  
2. „Džiaugiasi visi, kad vaikučiai auga švarūs ir linksmi“ – savarankiškumo ugdymo projektas „Bitučių“ grupėje „Bitučių“ grupės ugdytiniai A. Jonaitienė,

A. Baužienė

Vasaris – kovas  
3. „Skaidrus vandens lašelis“ – pažintinis projektas „Boružėlių“ grupėje „Boružėlių“ grupės ugdytiniai Z. Skunsmonienė,

J. Gedminienė

 

Vasaris – kovas  
4. „Gamtos vaikai“ – tarptautinio eTwinning projekto organizavimas ir dalyvavimas jame „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai A. Kaniavaitė-Kubilienė,

R. Kazilienė

Vasaris –

gegužė

 
5. „Mamyte ir tėveli, padėk man kalbėti“ – kalbos aktyvinimo projektas ankstyvajame amžiuje „Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai L. Martinavičienė Vasaris – gegužė  
6. „Miklūs piršteliai – graži kalba“ – kalbos  aktyvinimo projektas ankstyvajame amžiuje „Žirniukų“ grupės  ugdytiniai M. Alsytė,

R. Valauskienė

Vasaris – gegužė  
7. „Gerą draugą aš turiu…“ – socialinio emocinio ugdymo projektas „Pelėdžiukų“ grupėje „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai A. Kaniavaitė-Kubilienė,

R. Kazilienė

Vasaris – spalis

 

 

 

 

RENGINIŲ PLANAS 2020 M. SAUSIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. „Ir atėjo Trys Karaliai“ – Trijų Karalių šventė Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 6 d.
2. „Arklio Dominyko meilė“ – spektaklis Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Dulidu teatro studija 8 d.
3. Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II etape Vokalinis mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė

 

9 d.
4. „Judrusis uostas“ – sportinis  renginys Aitvarėlio sportinė komanda I. Mikniuvienė,

R. Kulevičienė

31 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Noriu gražiai kalbėti“ – kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas „Boružėlių“ grupės ugdytiniai A. Juodienė,

Z. Skunsmonienė,

J. Gedminienė

 sausis – gegužė
2. Edukacinė išvyka kino teatrą „Forum Cinema Klaipėda“ „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai V. Minkevičienė,  J. Gedminienė 17 d.
3. Edukacinė išvyka prie šviesoforo reguliuojamos sankryžos „Saulučių“ grupės ugdytiniai B. Poškuvienė

 

17 d.
4. Trumpi žaidimai“ – kūrybinių žaidimų popietė „Saulučių“ grupės ugdytiniai I. Dirškienė 21-31 d.
5. „Ir aš mažas buvau…“ – popietė su seneliais „Kačiukų“ grupės ugdytiniai ir jų seneliai R. Kulevičienė

L. Petrylienė

23 d.

 

6. „Pasek, močiut, man pasaką“ –  šilti pasikalbėjimai su seneliais „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai ir jų seneliai V. Minkevičienė 24 d.
7. „Puošia, šildo ir pasakoja“ – dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje, skirtoje Tautodailės metams paminėti „Bitučių“ grupės ugdytiniai A. Jonaitienė,

A. Baužienė

Iki 31 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. GRUODŽIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. Tarptautinio eTwinning projekto „Žemaitių krašts, gintaras pastrajits“ įgyvendinimo patirtis – stendinis pristatymas įstaigos bendruomenei A. Kaniavaitė-Kubilienė 2 – 6 d.
2. Paukštelių globojimo akcija „Sniego patalas užklotas, o paukšteliams menkas juokas“ Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 3 d.
3. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių pažintinė išvyka į „Vyturio“ progimnaziją „Žvirbliukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos 4 d.
4. Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Judriausias darželis“ apdovanojimų renginys Aitvarėlio komanda R. Balnytė,

L. Petrylienė,

I. Mikniuvienė

5 d.
5. „Veiziek atlek žeima šmuota špuosų kriesdama“ – vaikų kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Gruodis
6. Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I etape Mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė

 

19 d.
7. Susitikimas su Kalėdų Seneliu „Skruzdėliukų“,

„Žirniukų“, „Saulučių“, „Perliukų“, „Drugelių“,  „Kačiukų“ grupių ugdytiniai

V. Vasiliauskienė

grupių mokytojos

 19 d.
8. Susitikimas su Kalėdų Seneliu „Varliukų“, „Bitučių“, „Pelėdžiukų“, „Boružėlių“, „Žvirbliukų“ grupių ugdytiniai V. Vasiliauskienė

grupių mokytojos

20 d.
 GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos ir burtai“ – edukacinė išvyka į etnokultūros centrą „Kačiukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

2 d.
2. „Mamyte, tėveli, ateik į mano darželį“ –  socialinio emocinio ugdymo projektas „Drugelių“ grupės ugdytiniai S. Kaučikienė,   L. Martinavičienė 2019 m. gruodis- 2020 m. balandis
3. „Kalėdinių puošmenų iš šiaudelių gamyba“ – edukacinė išvyka į Mažosios Lietuvos muziejų „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai G. Petrošienė,

 

5 d.
4. „Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos ir burtai“ – edukacinė išvyka į etnokultūros centrą „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai G. Petrošienė,

V. Minkevičienė

10 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. Renginys projekte „Pažink Klaipėdos kraštą linksmai“ dalyvavusiems ugdytiniams Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Sabatauskienė,

I. Mikniuvienė

11 d.
2. Sportinė pramoga „3×3“ „Priešmokyklinio ugdymo grupių  ugdytiniai I. Mikniuvienė

 

12 d.
3. „Atskleiskime Rudens  grožį“ – vaikų kūrybinių darbelių paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė 11-29 d.
4. „Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“ – rudens vakaronė, skirta Žemaitijos metams paminėti, kartu su Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos tautinių muzikos instrumentų orkestru „Šaltinis“ ir folkloro ansambliu „Šaltinėlis“ „Žvirbliukų“, „Kačiukų“, „Drugelių“,  „Perliukų“ grupių ugdytiniai ir jų šeimos nariai V. Vasiliauskienė

G. Jonaitis,

V. Babaliauskienė,

grupių mokytojos

 20 d.
5. „Mano sportuojanti šeima“ – sporto pramoga „Drugelių“ ir „Perliukų“ grupių vaikų ir tėvelių komandos I. Mikniuvienė 26 d.
 

GRUPIŲ RENGINIAI

1. „Žemaitiū krašts – gintaras pastrajits“ – tarptautinis eTwinning projektas, skirtas Žemaitijos metams paminėti „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai A. Kaniavaitė – Kubilienė Visą mėn.
2. „Į svečius pas ežiuką“ – rudens vakaronė  „Bitučių“ grupės ugdytiniai V. Vasiliauskienė

A. Baužienė,

A. Jonaitienė

21 d.
3. Edukacinė išvyka į Kretingos amatų muziejų „Perliukų“ grupės ugdytiniai R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

21 d.
4. Pažintinė išvyka į „Vyturio“ progimnaziją Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Priešmokyklinio ugdymo mokytojos, pradinių klasių mokytojos 28 d.
5. „Rudenėlio takučiu“ – rudens vakaronė „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai V. Vasiliauskienė

A. Kaniavaitė – Kubilienė,

R. Kazilienė

28 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. SPALIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. Projekto „Pažink Klaipėdos kraštą linksmai“ patirties sklaida – aplankytų  vietovių ir patirtų akimirkų foto paroda Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėveliai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Iki 20 d.
2. „Žaidimai moko“ – dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Perliukų,  „Drugelių“ grupių  ugdytiniai A. Juodienė,

S. Kaučikienė,

N. Skiudulaitė,

R. Valauskienė,

L. Martinavičienė

2019 10-2020 05
3. Dalyvavimas edukaciniame renginyje „Švieskime vaikus“ Vaikų bibliotekoje V. Sabatauskienė 15 d.
4. Tarptautinio eTwinning projekto „Tausojam savo šalį“ įgyvendinimo patirtis – paroda  įstaigos bendruomenei G. Petrošienė,

S. Kaučikienė

Iki 20 d.
5. „Papuošk Aitvarėlį tulpės svogūnėliu“ tulpių sodinimas Aitvarėlio Gimtadieniui Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė

 

18 d.
6. Kūrybinių darbelių paroda Aitvarėlio Gimtadieniui Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė 21-31 d.
7. „Kepsim skanų pyragėlį, pavaišinsim Aitvarėlį“ – darželio Gimtadienis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 24,25 d.
8. „Trys seserys“ – lėlių spektaklis Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės V. Sabatauskienė,

Lino lėlės  iš Klaipėdos

23 d.
9. Dalyvavimas Sveikatiados veiklose Ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės I. Mikniuvienė Visą mėn.
10. Linksmoji fotosesija Darželio bendruomenė A. Jablonskienė 29 d.
 

GRUPIŲ RENGINIAI

1. Dalyvavimas tarptautinio eTwinning projekto „Kelionė metų karuselėje“ veiklose Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Žvirbliukai“ ugdytiniai G. Petrošienė,

V. Minkevičienė,

 

2019 10-2020 08
2. „Ieškome Rudenėlio spalvų“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Bitučių“ grupės ugdytiniai A. Jonaitienė,

A. Baužienė

Spalis-lapkritis
3. Edukacinė išvyka į Laikrodžių muziejų Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Kačiukai“ ugdytiniai R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

10 d.
4. Rudens vakaronė – duonelės kepimas Veiviržėnų amatų centre „Boružėlių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai su tėveliais B. Poškuvienė,

I. Dirškienė,

Z. Skunsmonienė,

V. Minkevičienė,

V. Vasiliauskienė

17 d.
5. Edukacinė išvyka į Laikrodžių muziejų Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Žvirbliukai“ ugdytiniai G. Petrošienė,

 

 

17 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. RUGSĖJO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Sveikas gyvas, Aitvarėli, pasiilgom Tavęs vėlei!” – Rugsėjo  1-osios šventė Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės V. Vasiliauskienė 2 d.
2. Ledo ritulio klubo „HC KLAIPĖDA“ pristatymas 4 – 6 m. amžiaus vaikams „Perliukų,  „Drugelių“, „Saulučių“ , „Boružėlių“ grupių  ugdytiniai I. Mikniuvienė 10 d.
3. „Piratų lobis“ – rudens sporto šventė Ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės I. Mikniuvienė 12 d.
4. Mankšta su šiaurietiškomis lazdomis, skirta Europos judumo savaitei paminėti Priešmokyklinio ugdymo grupė „Žvirbliukai“ R. Balnytė 18 d.
5. Edukacinė išvyka į Ventės ragą „Žvirbliukų“, „Kačiukų, „Drugelių“  „Perliukų“ grupių ugdytiniai Grupių mokytojos 19 d.
6. Edukacinė išvyka į Girulių mišką „Boružėlių“, „Saulučių“, „Drugelių“  „Perliukų“ grupių ugdytiniai Grupių mokytojos 20 d.
7. „Pitas ir Potas“ – Klouno teatro spektaklis Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės V. Sabatauskienė,

Klouno teatras iš Kauno

23 d.
8. „Rudens spalvų šokis pievoje“ – vaikų ir tėvų kūrybinių darbų iš rudens gėrybių paroda lauke Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 23-30 d.
9. „Sveikatos fiesta“ – dalyvavimas respublikiniame sveikatos ugdymo veiklų konkurse – akcijoje V. Sabatauskienė

I. Mikniuvienė

Iki rugsėjo 25 d.
10. Dalyvavimas iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ veikloje Įstaigos bendruomenė V. Sabatauskienė,

I. Mikniuvienė

Rugsėjis-spalis
 

GRUPIŲ RENGINIAI

1. Dalyvavimas tarptautinio eTwinning projekto „Mano šeima ir aš“ veiklose Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai G. Petrošienė,

V. Minkevičienė,

L. Petrylienė,

R. Kulevičienė

2109 09-2020 06
2. „Žaidžiame meną“ – socialinių    emocinių įgūdžių ugdymo projektas „Drugelių“ grupės ugdytiniai L. Martinavičienė

S. Kaučikienė

Rugsėjis-spalis
3. Edukacinė išvyka po Klaipėdos senamiestį „Drugelių“ grupės

ugdytiniai

L. Martinavičienė

S. Kaučikienė

24 d.
4. „Gražiai ir taisyklingai kalbėti mokysimės kartu…“ – ilgalaikis kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas „Saulučių“ grupės ugdytiniai A. Juodienė,

B. Poškuvienė,

I. Dirškienė

2019 09-2020 05
5. „Rudenėlio takučiu aš keliauju pamažu“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai A. Kaniavaitė-Kubilienė,

R. Kazilienė

Rugsėjis-lapkritis

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. GEGUŽĖS MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Vaidinimų kraitelė – 19“ – dalyvavimas

Vaikų kūrybinės raiškos festivalyje

„Bitučių“ grupės

ugdytiniai

A. Jonaitienė,

V. Gridiajevienė

9 d.
2. „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalis Palangoje Rinktinė komanda iš „Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ grupių I. Mikniuvienė,

J. Krivickienė

11 d.
3. „Giest lakštingalėlis 2019“ – dalyvavimas laureatų koncerte Mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė 15 d.
4. „Auginu su meile…“ – bendruomenės šventė „Aitvarėlio“ bendruomenė Organizatorių grupė 17 d.
5. „Draugystės krantas“ – tradicinė sveikatos ir sporto šventė prie jūros „Bitučių“ grupės

ugdytiniai

I. Mikniuvienė,

A. Jonaitienė

21 d.
6. „Su tėčiu po skėčiu“ – dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kultūriniame-edukaciniame skaitovų renginyje „Kačiukų“, „Drugelių“ grupių ugdytiniai L. Petrylienė,

L. Martinavičienė

30 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. Edukacinė išvyka į Klaipėdos Kalvystės muziejų. Dalyvavimas edukaciniame užsiėmime „Pažinkime baltų papuošalus“ Priešmokyklinio ugdymo grupių

ugdytiniai

G. Petrošienė,

R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

2 d.
2. „Tau, Mamyte, visos gėlės, ir vaikučių šypsenėlės“ – šventė Motinos dienai „Kačiukų“ grupės

ugdytiniai

R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

V. Vasiliauskienė

3 d.
3. „Linksma, gera ir smagu šokti su Tavim kartu!“ – šventė  Motinos dienai „Bitučių“ grupės ugdytiniai V. Gridiajevienė,

A. Jonaitienė

V. Vasiliauskienė

3 d.
4. „Mylimai Mamytei“ – pramoga Motinos dienai „Žirniukų“ grupės ugdytiniai A. Baužienė,

A. Jonaitienė,

V. Vasiliauskienė

8 d.
5. „Su šypsena per gyvenimą“ – Boružėlės  Gimtadienis ir šeimos šventė „Boružėlių“ grupės

bendruomenė

V. Minkevičienė,

R. Kazilienė

V. Vasiliauskienė

8 d.
6. „Kūrybinis piknikas“ – kūrybinė popietė šeimos dienai „Žvirbliukų“ gr. ugdytiniai G. Petrošienė,

B. Poškuvienė

9 d.
7. „Man smagu, man smagu švęsti su šeima kartu!“ „Saulučių“ grupės

ugdytiniai

I. Dargienė,

B. Poškuvienė

V. Vasiliauskienė

10 d.
8. „Mano šeima – gražiausia – dovana!“ – Šeimos šventė „Perliukų“ grupės

ugdytiniai

R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

V. Vasiliauskienė

10 d.
9. Tarptautinio eTwinning projekto baigiamasis renginys – aplinkos ir gamtos švarinimo akcija prie jūros „Žvirbliukų“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai G. Petrošienė,

S. Kaučikienė,

L. Martinavičienė

21 d.
10. „Mes buvome Pelėdžiukų šeimynėlė“ – šeimos ir atsisveikinimo su grupe šventė „Pelėdžiukų“ gr.

ugdytiniai

Z. Skunsmonienė,

J. Krivickienė

V. Vasiliauskienė

24 d.
11. „Lik sveikas, Aitvarėli!“ – Išleistuvės  „Kačiukų“ grupės

ugdytiniai

R. Kulevičienė,

L. Petrylienė,

V. Vasiliauskienė

24 d.
12. „Stiebias į saulę gėlės daigelis“ serenčių sodinimo akcija „Aitvarėlio“ bendruomenė Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 27-31 d.
13. „Daugybę bučinių darželiui aš skiriu“ – Padėkos diena, atsisveikinant su darželiu „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė,

B. Poškuvienė

31 d.

 

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. BALANDŽIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. Tarptautinio „eTwinning“ projekto „Tausojame savo šalį“ nuostatų parengimas ir įgyvendinimas

Įstaigos bendruomenė

G. Petrošienė,

S. Kaučikienė

Balandis – rugpjūtis
2. „Judriausias darželis“ – neformalaus sveikatos ugdymo konkursas

Įstaigos bendruomenė

Sveikatos priežiūros specialistė Balandis
3. Grupių vaidinimai:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė
3.1. „Kaip genys eglę kirto“ „Kačiukų“ grupė R. Kulevičienė 2 d.
3.2. „Voras ir musės“ „Bitučių“ grupė V. Gridiajevienė,

A. Jonaitienė

2 d.
3.3. „Kas pasakė „miau“?!“ „Saulučių“ grupė I. Dargienė,

B. Poškuvienė

3 d.
3.4. „Pavasaris“ „Drugelių“ grupė S. Kaučikienė,

L. Martinavičienė

3 d.
3.5. „Kaip viščiukas ieškojo mamos“ „Perliukų“ grupė R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

3 d.
3.6. „Kiškis vagilis“ „Žvirbliukų“ grupė G. Petrošienė,

B. Poškuvienė

4 d.
3.7. „Dangus griūva“ „Pelėdžiukų“ gr. J. Krivickienė,

Z. Skunsmonienė

4 d.
3.8. „Paliegusi obelis“ „Boružėlių“ grupė V. Minkevičienė,

R. Kazilienė

5 d.
4. Dalyvavimas konkurse „2019 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ Priešmokyklinio ugdymo grupės „Kačiukai“ komanda R. Kulevičienė 9 d.
5. Spektaklis „Lietaus lašelė“ Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio

ugdymo grupės

Drakoniuko teatras 12 d.
6. Dalyvavimas  Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalio „Giest lakštingalėlis“ II- ame etape Mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė 16 d.
7. „Margučius krepšelin dėsim ir kieme paridinėsim – Velykinis projektas Įstaigos bendruomenė Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė Balandis
7.1. „Papuošk margutį tautiškai“ – vaikų ir tėvelių erdvinių kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio

ugdymo grupės

Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 15-26 d.
7.2. „Skrido šarka pas vaikus ir skaičiavo margučius“ – vaikų Velykėlės Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio

ugdymo grupės

Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 23 d.
8. Serenčių daigų auginimo akcija Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio

ugdymo grupės

Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė Balandis
9. „Šokis Žemei“ – projekto „Mūsų namai – dorybių žemė“ III etapas Įstaigos bendruomenė V. Vasiliauskienė

S. Kaučikienė

18 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Bitučių“ grupės projekto „Noriu pažinti save“ įgyvendinimo patirtis Stendinio pranešimo pristatymas įstaigos bendruomenei V. Gridiajevienė

 

Balandis
2. Edukacinė išvyka į Karlskronos vaikų biblioteką „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai J. Krivickienė,

Z. Skunsmonienė

2 d.
3. Pramoginė išvyka į „Linksmą lagaminą“ „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai G. Petrošienė 5 d.
4. „Atšvaitas – mūsų angelas sargas“ – praktinė edukacinė valandėlė Priešmokyklinio ugdymo grupės Sveikatos priežiūros specialistė 4 – 5 d.
5. Edukacinė išvyka į Klaipėdos Laikrodžių muziejų „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai Z. Skunsmonienė,

J. Krivickienė

 

12 d.
6. „Švarios rankos“ – praktinė paskaita (su milteliais) „Perliukų“ ir „Drugelių“ grupės Sveikatos priežiūros specialistė 11-12 d.
7. „Pelėdžiukų“ grupės projekto „Mano vaikystės knygelė“ įgyvendinimo patirtis Stendinio pranešimo pristatymas įstaigos bendruomenei Z. Skunsmonienė 23-30 d.
8. „Švarios rankytės“ – edukacinė valandėlė  „Skruzdėliukų“,  „Varliukų“, „Žirniukų“ grupės Sveikatos priežiūros specialistė 25-26 d.

 


RENGINIŲ PLANAS 2019 M. KOVO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. „Kanapinis skuba bėga, veja jis iš kiemo žiemą“ – Užgavėnės „Aitvarėlio“ ir „Vyturėlio“ lopšelių – darželių bendruomenės V. Vasiliauskienė

N. Pranaitienė

5 d.
2. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ I-ojo etapo organizavimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės I. Mikniuvienė 6 d.
3. „Po paukščio sparnu“ – paukštelių sugrįžimo šventė Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 12 d.
4. „Ką paliko senoliai kaip kraitį, plaka man krūtinėj lig šiol“ – dalyvavimas  edukaciniame renginyje, skirtame Žemaitijos metams paminėti l/d „Rūta“ „Žvirbliukų“ gr. mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė

G. Petrošienė

14 d.
5. „Vaikų muzikinės išdaigos“ – dalyvavimas Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginyje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Vasiliauskienė 18 d.
6. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ – dalyvavimas II-ąjame  etape Rinktinė komanda  iš „Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ grupių I. Mikniuvienė,

J. Krivickienė

20 d.
7. Draugiškoji SEU olimpiada – dalyvavimas olimpiados veiklose „Drugelių“, „Bitučių“  grupių ugdytiniai L. Martinavičienė

S. Kaučikienė,

A. Jonaitienė,

V. Gridiajevienė

18-22 d.
8. „Mūsų namai – dorybių žemė“ – dalyvavimas tarptautiniame ekologiniame projekte, skirtame Žemės dienai paminėti: Ekologinio ugdymo grupė Kovas – balandis
8.1. „Žemė – meilės planeta“ – kūrybinės dirbtuvės Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Kovas
8.2. „Žemės valanda“ – dalyvavimas akcijoje, išjungiant elektrą vienai valandai

(20.30 val. – 21.30 val.)

Bendruomenės nariai Ekologinio ugdymo grupė 30 d.
9. „Aš paseksiu pasakėlę, paklausykite visi…“ – teatrinė savaitė Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 25-29 d.
10. „Sveikos mitybos ABC“ – paskaitų ciklai:

ü sveika mityba;

ü sveiko maisto pasirinkimas;

ü maisto kelionė iki mūsų stalo

Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai R. Balnytė 25, 26, 28 d.
11. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ II-ojo etapo organizavimas L/d „Linelio“, „Bitutės“, „Atžalyno“, „Pušaitės“ komandos I. Mikniuvienė,

J. Krivickienė,

A. Kaniavaitė,

J. Alminienė

28 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“ – dalyvavimas respublikiniame projekte, skirtame tarptautinei poetų dienai paminėti „Žvirbliukų“,  „Pelėdžiukų“ gr.

ugdytiniai

B. Poškuvienė,

J. Krivickienė

Kovas
2. „Saulutė beldžiasi į žemę“ – dalyvavimas Klaipėdos  ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Drugelių“, „Perliukų“ grupių

ugdytiniai

L. Martinavičienė

S. Kaučikienė,

R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

Kovas
3. Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir mokinių  piešinių konkurse „Nerimtai“ „Pelėdžiukų“ gr.

ugdytiniai

Z. Skunsmonienė Kovas
4. „Verski knygelę lapą po lapo“ – kalbos  ugdymo projektas „Saulučių“ grupė I. Dargienė,

B. Poškuvienė

Kovas –balandis
5. „Šimtmečio vaikai 2019“ – dalyvavimas respublikiniame  priešmokyklinio amžiaus vaikų tęstinio loginio mąstymo edukaciniame projekte „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

R. Kulevičienė Kovas
6. „Mano vaikystės knyga“ – projektas „Pelėdžiukų“ gr.

ugdytiniai

Kovas
7. „Šaltinėlio versmė“ – dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų  kūrybinių darbų parodoje, skirtoje pasaulinei vandens dienai paminėti „Saulučių“ grupės

ugdytiniai

I. Dargienė Kovas

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. VASARIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Žaiskime ir muzikuokime kartu“ – atvira muzikinė veikla Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodiniame susirinkime „Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupių

ugdytiniai

V. Vasiliauskienė 6 d.
2. „Lietuvą labai myliu!“ – vaikų kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Visą mėnesį
3. „Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai“ – pramoga Vasario 16 – ąjai Sąjūdžio parke Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės V. Vasiliauskienė 15 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Neš pelytė saldų miegą“ – dalyvavimas respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
2. „Sniego fantazijos“ – dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės – pažintinės veiklos lauke projekte „Drugelių“ grupės

ugdytiniai

L. Martinavičienė Vasaris
3. „Ginti, saugoti, padėti“ – dalyvavimas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato piešinių konkurse „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
4. „Geras žodelis man į širdelę“ – socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo projektas „Perliukų“ grupė R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

Vasaris –balandis
5. „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“ –respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Žvirbliukų“, „Kačiukų“ grupių

ugdytiniai

G. Petrošienė,

R. Kulevičienė

Vasaris
6. „Savaitė be žaislų“ – dalyvavimas tarptautinio „eTwinning“ projekto veikloje „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
7. „Aš kalbu – kalbėk ir tu“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Skruzdėliukų“ gr.

ugdytiniai

R. Kazilienė

A. Kaniavaitė –Kubilienė,

Vasaris –balandis
8. „Mums patinka žemėlapiai!“ – dalyvavimas tarptautiniame B. Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse  „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
9. „Atvirukas Lietuvai 2019“ – dalyvavimas tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Saulučių“ grupės

ugdytiniai

I. Dargienė Vasaris
10. „Peizažas – Lietuvos spalvos“ – dalyvavimas nacionaliniame vaikų ir moksleivių konkurse  „Žvirbliukų“ gr.

ugdytiniai

G. Petrošienė Vasaris
11. „Aš noriu būti saugus“ – saugaus elgesio ir eismo įgūdžių ugdymo projektas „Kačiukų“ grupės

ugdytiniai

R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

Vasaris – gegužė
12. „Pirštelius mankštinu – gražiai kalbu“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Varliukų“ grupės

ugdytiniai

J. Krivickienė,

R. Kupetienė

Vasaris – gegužė

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. SAUSIO MĖNESIUI

 

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Tyliai grožisi žiema piešinėlių paroda“ – vaikų kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Visą mėnesį
2. Tarptautinio „eTwinning“ projekto „Mano augintiniai“ įgyvendinimo patirtis

„Žvirbliukų“ grupėje

Stendinis pranešimas Giedrė Petrošienė 21-31 d.
3. „Aš globoju žvėrelius žiemą“ – išvyka į Girulių mišką Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė
4. „Besmegenių alėja“ – dalyvavimas Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ organizuojamame renginyje 22 d.
5. „Kelkis, meška, iš miegų“ – pusiaužiemio šventė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 25 d.
6. „Žiemos pasakos“ – sportinė pramoga Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės Ilona Mikniuvienė 29 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Žengiu žingsnelį – tariu žodelį“ – kalbos aktyvinimo ankstyvajame amžiuje projektas „Žirniukų“ gr. Asta Baužienė,

Asta Jonaitienė

Sausis –gegužė
2. „Mano naujoji draugė Boružė“ – socialinio ir emocinio ugdymo projektas „Boružėlių“ gr. ugdytiniai su tėveliais Vilija Minkevičienė,

Regina Kazilienė

Sausis –gegužė