Renginių planas

 

RENGINIŲ PLANAS 2020 M. VASARIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. „Nupieškime Valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėda“ – piešinių konkursas Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Sabatauskienė,

grupių mokytojos

Vasaris
2. „Judėjimo džiaugsmas“ – tęstinis ilgalaikis projektas sportiškiems ir fiziškai aktyviems vaikams Sportiškai ir fiziškai aktyvių ugdytinių komanda I. Mikniuvienė Vasaris – gegužė
3. Stendinis pranešimas įstaigos bendruomenei „Kūrybinių žaidimų popietės „Trumpi žaidimai“ įgyvendinimo akimirkos“ „Saulučių“ grupės ugdytiniai I. Dirškienė 3 – 7 d.
4. „Aš, vaikas, mylintis Lietuvą“ – vaikų kūrybinių darbų paroda, skirta Vasario 16-ąjai ir Kovo 11-ąjai Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Vasaris – kovas
5. „Mes sportuojame su šeima“ – sportinė pramoga su „Kačiukų“ ir „Žvirbliukų“ grupių ugdytiniais ir jų šeimos nariais (eTwinning projekto „Mano šeima ir aš“ veikla) Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėvai Priešmokyklinio ugdymo mokytojos,

I. Mikniuvienė

11 d.
6. „Vaikų mintys apie Lietuvą“ – vaikų minčių lietus (stendas) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Vasaris – kovas
7. „Senelio pasakaitės“ – lėlių spektaklis Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Vitražinių lėlių teatras 13 d.
8. „Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti“ – šventinis renginys Vasario 16-ąjai su Lietuvos kariuomenės motorizuotąja pėstininkų brigada „Žemaitija“ Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Sabatauskienė,

V. Vasiliauskienė

14 d.
9. „Medelį myliu – širdelę skiriu“ – medžių puošimo akcija vaikų ir tėvelių pagamintomis širdelėmis, skirta Vasario 16-ąjai Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėveliai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė 14 d.
10. „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas „Drugelių“, „Perliukų“, „Žvirbliukų“,  „Kačiukų“ grupių ugdytiniai I. Mikniuvienė

 

18 d.
11. „Saule, saule eikš pas mus, šildyk žemę ir vaikus!“ – Užgavėnės Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 25 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Vėl plazda trispalvės“ – dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žirniukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais M. Alsytė,

R. Valauskienė

 Vasaris
2. „Džiaugiasi visi, kad vaikučiai auga švarūs ir linksmi“ – savarankiškumo ugdymo projektas „Bitučių“ grupėje „Bitučių“ grupės ugdytiniai A. Jonaitienė,

A. Baužienė

Vasaris – kovas
3. „Skaidrus vandens lašelis“ – pažintinis projektas „Boružėlių“ grupėje „Boružėlių“ grupės ugdytiniai Z. Skunsmonienė,

J. Gedminienė

 

Vasaris – kovas
4. „Gamtos vaikai“ – tarptautinio eTwinning projekto organizavimas ir dalyvavimas jame „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai A. Kaniavaitė-Kubilienė,

R. Kazilienė

Vasaris –

gegužė

5. „Mamyte ir tėveli, padėk man kalbėti“ – kalbos aktyvinimo projektas ankstyvajame amžiuje „Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai L. Martinavičienė Vasaris – gegužė
6. „Miklūs piršteliai – graži kalba“ – kalbos  aktyvinimo projektas ankstyvajame amžiuje „Žirniukų“ grupės  ugdytiniai M. Alsytė,

R. Valauskienė

Vasaris – gegužė
7. „Gerą draugą aš turiu…“ – socialinio emocinio ugdymo projektas „Pelėdžiukų“ grupėje „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai A. Kaniavaitė-Kubilienė,

R. Kazilienė

Vasaris – spalis

 

 

 

RENGINIŲ PLANAS 2020 M. SAUSIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. „Ir atėjo Trys Karaliai“ – Trijų Karalių šventė Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 6 d.
2. „Arklio Dominyko meilė“ – spektaklis Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Dulidu teatro studija 8 d.
3. Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II etape Vokalinis mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė

 

9 d.
4. „Judrusis uostas“ – sportinis  renginys Aitvarėlio sportinė komanda I. Mikniuvienė,

R. Kulevičienė

31 d.
GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Noriu gražiai kalbėti“ – kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas „Boružėlių“ grupės ugdytiniai A. Juodienė,

Z. Skunsmonienė,

J. Gedminienė

 sausis – gegužė
2. Edukacinė išvyka kino teatrą „Forum Cinema Klaipėda“ „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai V. Minkevičienė,  J. Gedminienė 17 d.
3. Edukacinė išvyka prie šviesoforo reguliuojamos sankryžos „Saulučių“ grupės ugdytiniai B. Poškuvienė

 

17 d.
4. Trumpi žaidimai“ – kūrybinių žaidimų popietė „Saulučių“ grupės ugdytiniai I. Dirškienė 21-31 d.
5. „Ir aš mažas buvau…“ – popietė su seneliais „Kačiukų“ grupės ugdytiniai ir jų seneliai R. Kulevičienė

L. Petrylienė

23 d.

 

6. „Pasek, močiut, man pasaką“ –  šilti pasikalbėjimai su seneliais „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai ir jų seneliai V. Minkevičienė 24 d.
7. „Puošia, šildo ir pasakoja“ – dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje, skirtoje Tautodailės metams paminėti „Bitučių“ grupės ugdytiniai A. Jonaitienė,

A. Baužienė

Iki 31 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. GRUODŽIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. Tarptautinio eTwinning projekto „Žemaitių krašts, gintaras pastrajits“ įgyvendinimo patirtis – stendinis pristatymas įstaigos bendruomenei A. Kaniavaitė-Kubilienė 2 – 6 d.
2. Paukštelių globojimo akcija „Sniego patalas užklotas, o paukšteliams menkas juokas“ Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 3 d.
3. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių pažintinė išvyka į „Vyturio“ progimnaziją „Žvirbliukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos 4 d.
4. Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Judriausias darželis“ apdovanojimų renginys Aitvarėlio komanda R. Balnytė,

L. Petrylienė,

I. Mikniuvienė

5 d.
5. „Veiziek atlek žeima šmuota špuosų kriesdama“ – vaikų kūrybinių darbų paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Gruodis
6. Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I etape Mergaičių ansamblis V. Vasiliauskienė

 

19 d.
7. Susitikimas su Kalėdų Seneliu „Skruzdėliukų“,

„Žirniukų“, „Saulučių“, „Perliukų“, „Drugelių“,  „Kačiukų“ grupių ugdytiniai

V. Vasiliauskienė

grupių mokytojos

 19 d.
8. Susitikimas su Kalėdų Seneliu „Varliukų“, „Bitučių“, „Pelėdžiukų“, „Boružėlių“, „Žvirbliukų“ grupių ugdytiniai V. Vasiliauskienė

grupių mokytojos

20 d.
 GRUPIŲ RENGINIAI
1. „Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos ir burtai“ – edukacinė išvyka į etnokultūros centrą „Kačiukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

2 d.
2. „Mamyte, tėveli, ateik į mano darželį“ –  socialinio emocinio ugdymo projektas „Drugelių“ grupės ugdytiniai S. Kaučikienė,   L. Martinavičienė 2019 m. gruodis- 2020 m. balandis
3. „Kalėdinių puošmenų iš šiaudelių gamyba“ – edukacinė išvyka į Mažosios Lietuvos muziejų „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai G. Petrošienė,

 

5 d.
4. „Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos ir burtai“ – edukacinė išvyka į etnokultūros centrą „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai G. Petrošienė,

V. Minkevičienė

10 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. Renginys projekte „Pažink Klaipėdos kraštą linksmai“ dalyvavusiems ugdytiniams Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai V. Sabatauskienė,

I. Mikniuvienė

11 d.
2. Sportinė pramoga „3×3“ „Priešmokyklinio ugdymo grupių  ugdytiniai I. Mikniuvienė

 

12 d.
3. „Atskleiskime Rudens  grožį“ – vaikų kūrybinių darbelių paroda Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė 11-29 d.
4. „Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“ – rudens vakaronė, skirta Žemaitijos metams paminėti, kartu su Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos tautinių muzikos instrumentų orkestru „Šaltinis“ ir folkloro ansambliu „Šaltinėlis“ „Žvirbliukų“, „Kačiukų“, „Drugelių“,  „Perliukų“ grupių ugdytiniai ir jų šeimos nariai V. Vasiliauskienė

G. Jonaitis,

V. Babaliauskienė,

grupių mokytojos

 20 d.
5. „Mano sportuojanti šeima“ – sporto pramoga „Drugelių“ ir „Perliukų“ grupių vaikų ir tėvelių komandos I. Mikniuvienė 26 d.
 

GRUPIŲ RENGINIAI

1. „Žemaitiū krašts – gintaras pastrajits“ – tarptautinis eTwinning projektas, skirtas Žemaitijos metams paminėti „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai A. Kaniavaitė – Kubilienė Visą mėn.
2. „Į svečius pas ežiuką“ – rudens vakaronė  „Bitučių“ grupės ugdytiniai V. Vasiliauskienė

A. Baužienė,

A. Jonaitienė

21 d.
3. Edukacinė išvyka į Kretingos amatų muziejų „Perliukų“ grupės ugdytiniai R. Valauskienė,

N. Skiudulaitė

21 d.
4. Pažintinė išvyka į „Vyturio“ progimnaziją Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Priešmokyklinio ugdymo mokytojos, pradinių klasių mokytojos 28 d.
5. „Rudenėlio takučiu“ – rudens vakaronė „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai V. Vasiliauskienė

A. Kaniavaitė – Kubilienė,

R. Kazilienė

28 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. SPALIO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS

DALYVIAI

ATSAKINGI ASMENYS

DATA

BENDRI RENGINIAI
1. Projekto „Pažink Klaipėdos kraštą linksmai“ patirties sklaida – aplankytų  vietovių ir patirtų akimirkų foto paroda Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėveliai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė Iki 20 d.
2. „Žaidimai moko“ – dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Perliukų,  „Drugelių“ grupių  ugdytiniai A. Juodienė,

S. Kaučikienė,

N. Skiudulaitė,

R. Valauskienė,

L. Martinavičienė

2019 10-2020 05
3. Dalyvavimas edukaciniame renginyje „Švieskime vaikus“ Vaikų bibliotekoje V. Sabatauskienė 15 d.
4. Tarptautinio eTwinning projekto „Tausojam savo šalį“ įgyvendinimo patirtis – paroda  įstaigos bendruomenei G. Petrošienė,

S. Kaučikienė

Iki 20 d.
5. „Papuošk Aitvarėlį tulpės svogūnėliu“ tulpių sodinimas Aitvarėlio Gimtadieniui Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė

 

18 d.
6. Kūrybinių darbelių paroda Aitvarėlio Gimtadieniui Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė 21-31 d.
7. „Kepsim skanų pyragėlį, pavaišinsim Aitvarėlį“ – darželio Gimtadienis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 24,25 d.
8. „Trys seserys“ – lėlių spektaklis Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės V. Sabatauskienė,

Lino lėlės  iš Klaipėdos

23 d.
9. Dalyvavimas Sveikatiados veiklose Ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės I. Mikniuvienė Visą mėn.
10. Linksmoji fotosesija Darželio bendruomenė A. Jablonskienė 29 d.
 

GRUPIŲ RENGINIAI

1. Dalyvavimas tarptautinio eTwinning projekto „Kelionė metų karuselėje“ veiklose Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Žvirbliukai“ ugdytiniai G. Petrošienė,

V. Minkevičienė,

 

2019 10-2020 08
2. „Ieškome Rudenėlio spalvų“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Bitučių“ grupės ugdytiniai A. Jonaitienė,

A. Baužienė

Spalis-lapkritis
3. Edukacinė išvyka į Laikrodžių muziejų Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Kačiukai“ ugdytiniai R. Kulevičienė,

L. Petrylienė

10 d.
4. Rudens vakaronė – duonelės kepimas Veiviržėnų amatų centre „Boružėlių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai su tėveliais B. Poškuvienė,

I. Dirškienė,

Z. Skunsmonienė,

V. Minkevičienė,

V. Vasiliauskienė

17 d.
5. Edukacinė išvyka į Laikrodžių muziejų Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Žvirbliukai“ ugdytiniai G. Petrošienė,

 

 

17 d.

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. RUGSĖJO MĖNESIUI

EIL.

NR.

RENGINYS DALYVIAI ATSAKINGI ASMENYS DATA
BENDRI RENGINIAI
1. „Sveikas gyvas, Aitvarėli, pasiilgom Tavęs vėlei!” – Rugsėjo  1-osios šventė Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės V. Vasiliauskienė 2 d.
2. Ledo ritulio klubo „HC KLAIPĖDA“ pristatymas 4 – 6 m. amžiaus vaikams „Perliukų,  „Drugelių“, „Saulučių“ , „Boružėlių“ grupių  ugdytiniai I. Mikniuvienė 10 d.
3. „Piratų lobis“ – rudens sporto šventė Ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės I. Mikniuvienė 12 d.
4. Mankšta su šiaurietiškomis lazdomis, skirta Europos judumo savaitei paminėti Priešmokyklinio ugdymo grupė „Žvirbliukai“ R. Balnytė 18 d.
5. Edukacinė išvyka į Ventės ragą „Žvirbliukų“, „Kačiukų, „Drugelių“  „Perliukų“ grupių ugdytiniai Grupių mokytojos 19 d.
6. Edukacinė išvyka į Girulių mišką „Boružėlių“, „Saulučių“, „Drugelių“  „Perliukų“ grupių ugdytiniai Grupių mokytojos 20 d.
7. „Pitas ir Potas“ – Klouno teatro spektaklis Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės V. Sabatauskienė,

Klouno teatras iš Kauno

23 d.
8. „Rudens spalvų šokis pievoje“ – vaikų ir tėvų kūrybinių darbų iš rudens gėrybių paroda lauke Ankstyvojo, ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo grupės Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 23-30 d.
9. „Sveikatos fiesta“ – dalyvavimas respublikiniame sveikatos ugdymo veiklų konkurse – akcijoje V. Sabatauskienė

I. Mikniuvienė

Iki rugsėjo 25 d.
10. Dalyvavimas iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ veikloje Įstaigos bendruomenė V. Sabatauskienė,

I. Mikniuvienė

Rugsėjis-spalis
 

GRUPIŲ RENGINIAI

1. Dalyvavimas tarptautinio eTwinning projekto „Mano šeima ir aš“ veiklose Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai G. Petrošienė,

V. Minkevičienė,

L. Petrylienė,

R. Kulevičienė

2109 09-2020 06
2. „Žaidžiame meną“ – socialinių    emocinių įgūdžių ugdymo projektas „Drugelių“ grupės ugdytiniai L. Martinavičienė

S. Kaučikienė

Rugsėjis-spalis
3. Edukacinė išvyka po Klaipėdos senamiestį „Drugelių“ grupės

ugdytiniai

L. Martinavičienė

S. Kaučikienė

24 d.
4. „Gražiai ir taisyklingai kalbėti mokysimės kartu…“ – ilgalaikis kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas „Saulučių“ grupės ugdytiniai A. Juodienė,

B. Poškuvienė,

I. Dirškienė

2019 09-2020 05
5. „Rudenėlio takučiu aš keliauju pamažu“ – pažinimo ir spalvų įtvirtinimo projektas „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai A. Kaniavaitė-Kubilienė,

R. Kazilienė

Rugsėjis-lapkritis