TEISĖS AKTAI

„Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“  2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-298

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143.

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ 2015 m. liepos 30 d. Nr. T2-178