Įgyvendinami projektai

PROJEKTINĖ VEIKLA

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE, RESPUBLIKINĖSE, MIESTO PROGRAMOSE

  • „Zipio draugai“ – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa
  • „Sveikatos želmenėliai“ – respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija
  • „Pienas vaikams“ – ES programa
  • „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ – ES programa

2016 metais įsijungėmė ir dalyvaujame:

  • Labdaros ir paramos fondo "Maisto bankas" inicijuojamame sveikos gyvensenos ugdymo projekte "SVEIKATIADA"

sveikatiada

  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto projekte "Mažųjų olimpiada 2016"

mes dalyvaujame

  • Šį mėnesį įstaigoje įgyvendinamas sveikos mitybos projektas "Sveikas maistas kaip vaistas"

parsisiųsti MS Word formatu

  • Įstaigoje buvo vykdoma darbuotojų apklausa dėl vaikų mitybos. Apklausos analizę galite parsisiųsti 

parsisiųsti MS Word formatu