admin

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2020-2021 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

parsisiųsti MS WORD formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2020-2021 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

parsisiųsti MS WORD formatu

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

 

                                                                                                                                     Švietimo skyrius

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ LANKOMUMO APSKAITOS IR ĮSTAIGOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsiųsti MS Word formatu

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2019 metais

parsisiųsti MS Word formatu

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

  • nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
  • nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
  • nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
  • nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 

 

                                                                        Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

 

 

Papuošk “Aitvarėlį” gėlės svogūnėliu!

Kvietėme dalyvauti gėlių sodinimo akcijoje “Aitvarėlio” Gimtadienio proga. Pasigrožėkime pražydusiais Jūsų dovanotais žiedais.

“Susikursiu batukus ir keliausiu į svečius”

Dėkojame Respublikinės piešinių ir erdvinių kūrybinių darbų parodos dalyviams. Kviečiame pasidžiaugti kūrybiškais ir nuostabiais darbeliais.

 

 

Dviračių diena

“Dviračiu lekiu lyg vėjas – džiaugiasi net Aitvarėlis!”

-dviračių diena Darnaus judumo metams paminėti.

Kūrybinės dirbtuvės Tėvo dienai

„Tėveli, padėk pastatyt man laivelį” – taip „Aitvarėlio” vaikučiai kvietė tėvelius į kūrybines dirbtuves, skirtas Tėvo dienai paminėti. Visi šventės dalyviai dekoravo laivą surinktais kamšteliais, lankstė ir plukdė laivelius, tapė didžiulius paveikslus, rinko laivo vardą…

 

Vaikų Velykėlės

Teatrinio ugdymo kūrybinė grupė „Aitvarėlio” vaikučius pakvietė smagiai švęsti Vaikų Velykėles. Organizavo pramogą „Tai bus linksma, tai smagu su Kiškučio margučiu…”, kurioje Lapė ir Vilkas rideno didelius kiaušinius, žaidė su vaikais, po to apdovanojo dovanėlėmis.

Po pietų visus linksmino Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestras „Šaltinis” Renginį vedė dvi kaimynės Astos.

 

“Mažųjų olimpiada”

Valio! Mes “Mažųjų olimpiados” I – ojo etapo nugalėtojai!

 

Sveikos mitybos projektas “Sveikas maistas kaip vaistas”

Visą vasario mėnesį įstaigoje buvo įgyvendinamas sveikos mitybos projektas “Sveikas maistas kaip vaistas”, kurio metu vaikučiai kalbėjo apie sveiką maistą, gamino salotas, organizavo vitaminų dieneles ir atliko kūrybinius darbelius…

 

 

„Užgavėnės”

Mes linksmai ir nuotaikingai išvarėme žiemą iš „Aitvarėlio” kiemo…

Pusiaužiemio šventė

Vaikučiai Pusiaužiemio šventėje „Ai bū bū, ai bū bū – miega meška po sniegu…” pakuteno Meškutę ir ji apsivertė ant kito šono…